Troy

Från 7 år. Här gäller det att skydda stadens invånare från inkräktare. Placera ut de fridfulla invånarna och de aggressiva inkräktarna enligt vad utmaningen visar, sedan skall du placera ut de murar och väggar som finns för att bygga en skyddande mur runt invånarna som samtidigt stänger ute alla inkräktare, pass upp bara så att ingen blir lämnad utanför, eller att någon inkräktare smyger sig in innanför murarna. 60 utmaningar som ökar i svårighet, så här kan vänner, familj och släktingar i alla åldrar få testa sin förmåga att tänka logiskt.